Schwedische Vita

Biografi på svenska

mag. art. Ann-Helena är en tysksvensk pianist, kompositör, organist, poet, författare, artist och musikvetenskapare, framförallt känd för sina musikaliska verk, diktning, kompositioner och sånger. Hon skriver och producerar musik på svenska, engelska och tyska för piano, orgel, kören, kammarmusik.

mehr lesen

Konserter i Tyskland och utomlands (Italien, Polen, Litauen, USA, Sverige, Ryssland, Schweiz, Österrike, Australien) och masterkurser piano och orgel med Sergio Perticaroli, Alexis Weißenberg, Angela Hewitt, Naji Hakim, Hans-Ola Ericsson, Martin Schmeding, Paul Jacobs, Christoph Bossert, Guarneri Trio, Duo Karl-Heinz/Michael Schlüter, Lazar Berman, Margulis, Pavel Gililov, Peter Feuchtwanger, Karl-Heinz Kämmerling…), DAAD- stipendiat, GVL-stipendiat, Vera-Ritter-stiftelsen, Arizona State University-stipendiat. Hon studerade efter piano ochså orgel 2017-2019 i HfMDK Frankfurt/Main med “sehr gut” i ett år (Bachelor B. Mus. Konstnärlig Orgel). Bachelorarbete publicerades, medan hon var aktiv som konsert-pianist och författare, sedan 2019 Orgel KE i kyrkomusik-högskolan i Heidelberg som stipendiat. Lärare för piano och korrepetition på Arizona State University Phoenix, USA, lärare för piano på universitetet i Würzburg.

mehr lesen